W cenie kursu testy w formie elektronicznej i podręczniki.