Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: pomoce naukowe, książki, testy, programy komputerowe, komputerowy system egzaminowania

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie  (projektor).

Dysponujemy 4 stanowiskami komputerowymi, w tym 4 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 4 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, dostęp do WC,