Warto wiedzieć: OD 19 STYCZNIA 2013 ROKU  NASTĄPIŁY WAŻNE ZMIANY W SZKOLENIU KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

- M.IN. ZOSTAł ZNIESIONY OBOWIĄZEK SZKOLENIA DODATKOWEGO PO TRZECH NIEZDANYCH EGZAMINACH Z TEORII ORAZ PRAKTYKI

 

 POZOSTAŁE ZMIANY:

 

EGZAMIN TEORETYCZNY:

Czas trwania -  25 minut. Czas udzielania odpowiedzi na pytania jest ograniczony.

Nowa forma pytań

Egzamin  wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas:  składa się zarówno z tradycyjnych pytań, jak i filmików sytuacyjnych.

• Multimedialne pytania od 1 do 20: są wyświetlone animacje i filmiki sytuacyjne, które mają odwzorowywać najczęstsze sytuacje na drodze. Możliwe odpowiedzi: TAK/NIE.

• Pytania od 20 do 32: tutaj kursanci mogą wybrać odpowiedź A, B lub C. To część obejmująca pytania specjalistyczne, dotyczące danej kategorii. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Pytania - punktacja
Kursanci  powinni odpowiedzieć na 32 pytania. Co ciekawe są  one różnie punktowane:
• 3 punkty – pytania mające duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• 2 punkty – pytania mające średnie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• 1 punkt – pytania mające niskie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zła wiadomość dla zdających jest taka, że nie  mogą wrócić do pytań, na które udzielili już odpowiedzi. Łącznie można uzyskać z egzaminu 74 punkty, jednak żeby zaliczyć go pozytywnie kursant musi zdobyć 68 punktów. 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS PRAWA JAZDY


Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie/prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:


• wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;

• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

• wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

• zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;

• kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.

Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ (Starosta) wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców (zapraszamy do nas).

Po zakończeniu szkolenia, WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz numeru PESEL. 

Osoby, które rozpoczęły szkolenie przed 19.01.2013 r., bądź uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przed 19.01.2013 r. zgłaszają się bezpośrednio do WORD w celu wyznaczenia terminu egzaminu. 

Termin egzaminu osoba ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta i otrzymuje wydruk – "Zaświadczenie" o wyznaczeniu terminu egzaminu państwowego, w którym zapisane są jej dane osobowe, a także data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega.

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w ośrodku egzaminowania, dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo. 

GDZIE UCZYĆ SIĘ JEŹDZIĆ...

Pamiętaj, że Ośrodek Szkolenia Kierowców, na który się zdecydujesz to połowa sukcesu! Wybierając szkołę nauki jazdy w Jeleniej Górze nie sugeruj się wyłącznie ceną, gdyż bardziej istotnymi elementami są wiedza i umiejętności, które nabędziesz, aby być dobrym kierowcą. Odpowiednie szkolenie jest bardzo istotne, druga połowa sukcesu zależy od Ciebie! Fajnie jest zdać egzamin na prawo jazdy za pierwszym podejściem, ale nie jest to najistotniejsze. Ważniejsze jest to, jakie umiejętności nabędziesz w danym ośrodku i jak będziesz się zachowywał na drodze, będąc już w pełni prawnym kierowcą!


 

 EGZAMIN NA PRAWO  JAZDY- GDZIE I CO MAM ZE SOBA ZABRAĆ...

Adres:

WORD, ul. Rataja 9 , 58-560 Jelenia Góra

 

Egzamin na prawo jazdy może również ustalić tzw. osoba trzecia.

Warunkiem tego jest posiadanie przez nią pełnomocnictwa (dostępne na stronie lub na miejscu w budynku WORD).


PAMIĘTAJ!!! ZABIERZ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI NA EGZAMIN!


Egzamin na prawo jazdy jest już za TOBĄ, zdany pozytywnie oczywiście :) . Pewnie nie możesz doczekać się, kiedy Twoje prawo jazdy będą w Twych rękach! Kliknij na ten linkwww.kierowca.pwpw.pl, wpisz swoje dane i dowiedz się, czy Twoje PRAWO JAZDY czeka już na CIEBIE!!! 

POMYŁKA - OŚRODEK, KTÓRY WYBRAŁEM NIE SPEŁNIA MOICH OCZEKIWAŃ...

Czasem bywa, iż to, co jest proponowane Tobie na wstępie w rzeczywistości różni się od tego, co jest później na Twoją niekorzyść... Możesz przerwać szkolenie w ośrodku i kontynuować je w innym ośrodku wybranym przez Ciebie. 

RODZAJE SZKOLEŃ...

Podstawowe: przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, zajęcia teoretyczne - 30 godzin lekcyjnych (45min=1h) oraz zajęcia praktyczne - 30 godzin zegarowych (60min=1h).
Uzupełniające: przeprowadzone na wniosek osoby szkolonej.
 

CZAS WAŻNOŚCI EGZAMINU TEORETYCZNEGO...

Od dnia, w którym został zdany egzamin państwowy teoretyczny, jest on ważny przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie musi zostać on powtórzony. 

UWAŻAM, ŻE EGZAMINATOR NIE MIAŁ RACJI...

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru, skargi i zastrzeżenia, co do jego przebiegu i oceny