Nasz plac manewrowy spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury nt. szkolenia i egzaminowania. Jest bezpieczny, ogrodzony, wyłączony z ruchu. Zapewnia kursantowi możliwość koncentracji i bezstresowe wykonywanie manewrów. Wymiarami i wyposażeniem odpowiada placom znajdującym się w ośrodku egzaminowania.

Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK
PLAC MANEWROWY OSK PLUS
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PLUS